Kursy

Nasze kursy przez Internet

Wykładowca: dr Sebastian Stankiewicz

Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy na temat statusu prawnego osoby autystycznej (w szczególności dziecka autystycznego).

Program szkolenia:

1. Sytuacja prawna osoby autystycznej w świetle prawa międzynarodowego:   
- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
- Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,
- Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych i Kulturalnych,
- Karta Praw Osób z Autyzmem.

2. Sytuacja prawna osoby autystycznej w świetle prawa polskiego w następujących obszarach życia społecznego:
- oświata (ustawa o systemie oświaty),
- pomoc społeczna (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego),
- inne (np. orzecznictwo dotyczące niepełnosprawności, aspekty podatkowe, ulgowe oraz darmowe przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego, możliwość reprezentacji prawnej osoby z autyzmem).

 

Adresaci: szkolenie skierowane jest do nauczycieli, rodziców, opiekunów prawnych mających kontakt wychowawczy i edukacyjny oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób autystycznych. Adresatami szkolenia mogą być również inne osoby zainteresowane problematyką statusu prawnego osoby autystycznej.

Metoda kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Szkolenie realizowane jest indywidualnie w modelu asynchronicznym. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa nauczyciel, który motywuje uczestnika szkolenia poprzez ocenianie jego prac oraz odpowiada na jego pytania. Uczestnik szkolenia, podobnie jak w tradycyjnych formach kształcenia, może wykorzystać kontakt z nauczycielem zadając mu pytania, prosząc o wyjaśnienia, itp.

Szkolenie kończy się uzyskaniem dwóch zaświadczeń:

  • Doskonalenia zawodowego w zakresie "Autyzm - problematyka prawna"
  • Nabycia umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej

 

Korzyści ze szkolenia:

- uzyskanie wiedzy dotyczącej statusu prawnego osoby autystycznej,
- uzyskanie kompetencji w zakresie stosowania prawa (urzeczywistnianie praw przysługujących osobom autystycznym).


Forma zaliczenia: uzyskanie pozytywnych wyników z wykonania zadań kontrolnych
Najkrótszy możliwy termin ukończenia szkolenia: 7 dni
Maksymalny termin ukończenia szkolenia: 30 dni

Prowadzący: dr Sebastian Stankiewicz
prawnik, asystent w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestnik licznych konferencji i seminariów naukowych, m. in. Seminarium Naukowego pt. „Zrozumieć autyzm” (Radom, 31 maja 2014 r.; wygłoszony referat: „Uwarunkowania prawne autyzmu”), prowadzący zajęcia dydaktyczne z przedmiotów prawnych m. in. na następujących kierunkach studiów: „pedagogika”, „zdrowie publiczne”, „administracja”.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA - pokaż

CENA: 150 zł

ZAPISZ SIĘ

Kontakt

  • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
    Ośrodek Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń
  • Zamojska 47
    20-102 Lublin
  • 81 441 33 11
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ostatnie wiadomości